Kopf_Auftraggeber_neu_nl

Graphik_Auftraggeber_nl

Voor ons als dienstverleners staan opdrachtgevers en gebruikers in het middelpunt van ons werk: Het nakomen van taakstellingen en de optimale functionaliteit voor de gebruikers is onze eerste prioriteit.

Zo’n 10 jaar geleden werkten we bijna uitsluitend voor opdrachtgevers in het publieke domein, zoals bijv. universiteiten, klinieken, gemeentewerken, de Max-Planck-Gesellschaft, onderzoeksinstituten, starterscentra en wetenschapsparken. Het aandeel aan particuliere opdrachtgevers – éénmanszaken, middenstanders, grote ondernemingen – werd in de loop der tijd steeds groter en inmiddels is de verhouding tussen publieke en particuliere opdrachtgevers grotendeels in balans.

Daaruit vloeien zeer diverse taken voort. Bij buitenlandse projecten vormen bovendien culturele en maatschappelijke verschillen een verrijking voor onze werkzaamheden. De ervaringen uit de gedifferentieerde taken en alternatieve afhandelingsstructuren komen echter in alle projecten goed van pas. Elementen van de gestructureerde afhandeling van grote projecten kunnen net zo succesvol voor kleine projecten worden toegepast zoals ook pragmatische beginselen uit kleine projecten in de afhandeling van grote projecten van nut kunnen zijn. De gebruikelijke bezigheden en tools voor het opstellen van documenten inzake Europese of binnenlandse aanbestedingen zijn evenzeer in onze projectafhandeling geïntegreerd als bedrijfsinterne specificaties en afhandelingen. Onze gedifferentieerde CAD-structuur houdt ook rekening met de exploitatie van het gebouw. We hebben met onze ervaring verschillende opdrachtgevers bij het opstellen van CAFM Standards (Computer Aided Facilities Management) voor laboratoriumtechniek ondersteund. Onze planstructuur kan aan de bedrijfsstandaarden worden aangepast en onderhoudsunits, zoals laboratoriumzuurkasten, veiligheidskasten enz. kunnen in de planning als zelfstandige layers onafhankelijk van elkaar worden opgenomen.Er leiden niet alleen veel wegen naar Rome, maar ook veel wegen naar een opdracht. Opdrachtgevers vanuit de overheid of het publieke domein gunnen de opdrachten bijna uitsluitend in overeenstemming met aan dienstverlening gerelateerde aanbestedingen conform de VOF (aanbestedingsreglement voor vrije beroepen en zelfstandigen) die op nationaal niveau of ook in Europa worden uitgevoerd.

Het succes in een mededingings- of aannemingsprocedure waarbij een concept in functioneel, creatief en economisch opzicht overtuigend moet kunnen zijn, leidt ook tot opdrachtverlening. In enkele gevallen worden wij met het uitwerken van projectstudies belast die wij alleen of in een team voor onze rekening nemen. In de studie wordt de basis voor de taakstelling uitgewerkt die dan als het ware een werkproef vormt op grondslag waarvan vaak een verdere opdracht wordt verleend. De beste aanbeveling is goed werk. Het succesvol afwikkelen van een project leidt in veel gevallen tot vervolgopdrachten, daarom waren we voor de meeste opdrachtgevers meer dan eens werkzaam. Onze opdrachtgevers willen wij graag voor het vertrouwen danken dat zij in ons gesteld hebben alsmede voor de plezierige samenwerking. De projecten op deze webpagina getuigen van dit vertrouwen in ons planningsteam. Wij hopen dat de opdrachtgevers ons ook in de toekomst hun vertrouwen zullen schenken en wij verdere bewijzen voor de kwaliteit van ons werk zullen kunnen blijven aandragen. Met onze ervaringen uit het verleden zijn we goed uitgerust voor de taken van de toekomst. Taakstellingen met krappe deadlines en beperkte budgets zijn vandaag de dag normaal geworden en zullen ook hun stempel op toekomstige projecten drukken. De performance, flexibiliteit en creativiteit van een gekwalificeerd planningsteam zullen derhalve voor een succesvolle projectafhandeling steeds belangrijker zijn.