Kopf_Aktuelles_nl

Nieuws

Forum Laborbau 2016

BASF1

BASF2

BASF3

Circa 120 deelnemers uit de vakgebieden industrie en wetenschap kwamen op  27 en 28 september jl. bij de firma BASF SE in Ludwigshafen voor de 14de editie van het Forum Laborbau bij elkaar. Ook dit jaar werd dit event in samenwerking met Klinkner & Partner GmbH georganiseerd. De nieuwbouw van het onderzoeksgebouw B007, dat ca. een jaar geleden betrokken werd, stond de de lezingen centraal.

Zeven referenten gaven in tien lezingen inzicht in de doorloop van het project per vakgebied. Gezien het gebouw reeds een jaar in bedrijf is, kon ook een eerste conclusie met betrekking tot de functionaliteit en de meningen van de gebruikers getrokken worden.

Bij de lezingen op dag één stonden de eisen per vakgebied van alle, bij de ontwikkeling van het gebouw betrokkenen centraal. Er werden veel vragen gesteld wat tot interessante discussies leidde. De heer Junker, projectleider van BASF SE lichtte de activiteiten met betrekking tot de bouwbegeleiding toe en de eisen, die BASF SE aan het begin van het project gesteld heeft. Hij was erg tevreden over het feit, dat het project binnen het geplande budget en tijdsplanning gerealiseerd kon worden. Aansluitend lichtte de heer Horinek de eisen qua architectuur toe. Hij legde de nadruk op de laboratoria, kantoren en communicatiezones en liet zien, hoe compactheid, communicatie en economisch gebruik mede in beschouwing genomen werden. De eisen, die aan een installatieadviseur gesteld worden lichtte de heer Jaeger toe. Hij liet de mogelijkheden zien, hoe een chemisch onderzoeksgebouw met een hoge zuurkastdichtheid met een energie-efficiënte luchtbehandelingsinstallatie gerealiseerd kan worden. Na de lunchpauze nam de heer Dr. Heinekamp, die als hoofdaannemer optrad, het woord en lichtte zijn schetsontwerp voor B007 toe. De bijzondere veiligheidseisen, die de opdrachtgever stelde en die gerealiseerd zijn,  werden in het bijzonder toegelicht.

Aansluitend konden alle deelnemers, verdeeld in kleine groepen, het onderzoeksgebouw onder vakkundige leiding bezichtigen. Ook bij deze gelegenheid werden vele vragen gesteld.

De tweede dag stond in het kader van de inbedrijfstelling, de dagelijkse gang van zaken en de succesvolle DGNB-certificering. Als afsluiting kregen de deelnemers nog de mogelijkheid om onder begeleiding het BASF SE bedrijventerrein te bezichtigen. Ook hier was veel interesse voor.