Kopf_Aktuelles_nl

Nieuws

Forum Laborbau 2015

Forum Laborbau 2015_1

Forum Laborbau 2015_3

Forum Laborbau 2015_2

Het Forum Laborbau 2015 vond plaats in de Stadthalle Bad Godesberg in Bonn/Duitsland. Circa 120 deelnemers uit de vakgebieden industrie en wetenschap bezochten van 29 tot 30 september het Forum, dat is ontstaan uit het gemeenschappelijk initiatief van Klinkner & Partner GmbH en dr. heinekamp Labor- und Institutsplanung GmbH.

Op de eerste dag van het Forum Laborbau werd de nieuwbouw van het “Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE)” voorgesteld. Voornamelijk werden project- gerelateerde onderwerpen besproken, zoals de succesvolle interactie tussen opdrachtgever en ontwerpteam (sprekers: dhr. Hovestadt, dhr. Vogt), het energieconcept, dat voor een energie-geoptimaliseerde werking van het DZNE ontworpen en geïmplementeerd werd (spreker: dhr. Wild) en de beschrijving van een snelle en efficiënte gunningsprocedure aan de hand van het voorbeeld van de nieuwbouw (spreker: dhr. Fürwentsches). Met de uitleg over de geoptimaliseerde laboratorium- en dierenverblijfstructuur in het DZNE (dhr. Dr. Heinekamp)  werden de lezingen van de eerste dag afgesloten.

Aansluitend vond in kleine groepen de bezichtiging van de nieuwbouw van het DZNE plaats. De in de lezingen gepresenteerde bouwkundige, technische en laboratorium concepten werden aan de hand van praktijkvoorbeelden ter plaatse toegelicht en in een levendige discussie tussen de bezoekers en de bij de nieuwbouw betrokkenen besproken.

Het onderwerp van de tweede dag richtte zich op de ‘duurzaamheid in de laboratoriumbouw’. Mevrouw Georgi-Tomas gaf uitleg met betrekking tot de profielen van BNB/DGNB, die de basis voor de certificering van de laboratoriumgebouwen vormen. Kan ook een dierenverblijf duurzaam ontworpen en geëxploiteerd worden?  Deze kwestie is door dhr. Dr. Heinekamp aan de hand van het voorbeeld DZNE besproken.

Dat de certificering van laboratoriumgebouwen, respectievelijk het duurzaam bouwen invloed heeft op de architectuur, werd tijdens een voordracht van de heren Hopf en Vogt op een indrukkwekkende manier weergegeven.

Twee lezingen over het onderwerp ‘Building Information Modeling (BIM)’ vormden het slot van het Forum Laborbau 2015. BIM is een methode, die zich tot doel stelt om alle bij het ontwerp betrokken disciplines databank-technisch te verbinden. Daarmede biedt dit tool een mogelijkheid om interdisciplinair efficiënt te ontwerpen.

In de eerste lezing over dit onderwerp is de status van de ontwikkelingen voorgesteld. Welke mogelijkheden biedt deze methode en waar liggen de grenzen (spreker: dhr. Dr. Essig)? Tijdens de tweede lezing werden de gevolgen van BIM op de ontwerpen in de toekomst getoond en aan de hand van een actueel voorbeeld verduidelijkt (spreker: dhr. Döring).

In tegenstelling tot voorgaande jaren werd dit jaar voor het eerst de locatie voor het komende jaar bekend gemaakt. In 2016 zal een bezichtiging van het ‘Chemiegebäude der BASF SE in Ludwigshafen’ plaatsvinden. De precieze datum zal zo snel mogelijk bekend gemaakt worden, zodat men deze dagen voor een nieuw interessant Forum Laborbau alvast in de agenda’s kan reserveren.