Kopf_Aktuelles_nl

Nieuws

Forum Laborbau 2014

BMC-Außenansicht

BMC-Hörsaal

BMC-Flur

Het twaalfde Forum Laborbau werd dit jaar op 18 en 19 september op het terrein van het Klinikum van de Universiteit in München gehouden.Aan het gemeenschappelijk initiatief van Klinkner & Partner GmbH en dr. heinekamp Labor- und Institutsplanung GmbH gaf ook dit jaar weer een groot aantal deelnemers uit de vakgebieden industrie en wetenschap gehoor.

Met als voorbeeld het Biomedizinisch Centrum van de Ludwig-Maximilian-Universität München, belichtten opdrachtgever, gebruikers en architecten de uitdagingen bij het ontwerpen en uitvoeren van laboratoria en practicumruimtes.

De opdrachtgever, de heer Christian Weiß en de betrokken architect, de heer Manfred Piribauer toonden de mogelijkheden die er zijn, om invloed op het ontwerp in de loop van de uitvoering van het project uit te oefenen.

Na diverse andere lezingen met betrekking tot de bouwbegeleidingsfase (spreker: Stefan Ernst, architect) en de rol van de gebruiker tijdens de bouwfase (spreker: mw. Ursula Häufle) evenals het vertalen van de eisen van de opdrachtgever en gebruiker (spreker: Dr. Christoph Heinekamp) kon de eerste dag van het seminar afgesloten worden.

Ter illustratie hadden de deelnemers aansluitend de mogelijkheid het Biomedisch Centrum in kleine groepen te bezoeken.

Tijdens de rondleiding kregen de bezoekers een goede indruk van de architectuur, de diverse clusters (laboratoria en dierenverblijven) en de ingebouwde techniek.

De onderwerpen van de tweede dag van het Seminar richtten zich op het belang van de laboratoriumventilatie en ontwerpcriteria in laboratoria, economische en duurzaamheidscriteria op het vlak van laboratoriumventilatie (spreker: dhr. Dr. Norbert Teufelhart).

De heer Dr. Christoph Heinekamp toonde de samenhang tussen laboratorium ontwerp en laboratorium ventilatie in de ontwerp- en uitvoeringsfase. Aansluitend legde dhr. Holger Jaeger de complexiteit van het integrale ontwerp betreffende de laboratorium ventilatie uit.

De heer Bernd Schubert gaf vanuit zijn praktische ervaringen inzicht in het testen van de laboratorium ventilatie in de praktijk. Hierbij zorgden sommige feiten, zoals de invloed van een koelkast ventilator op het functioneren van zuurkasten, voor verbazing. De spectaculaire, experimentele presentatie met betrekking tot explosiegevaar zorgden bij menig deelnemer voor verbaasde reacties (spreker: dhr. Herbert Gehringer); zo ging hij in op de reactie van een benzine-lucht-mengsel als arm mengsel, explosieve atmosfeer en rijk mengsel in relatie tot open vuur.

Als afsluiting werden nog enkele systeemoplossingen voor een juiste luchttoevoer in laboratoria voorgesteld. (sprekers: dhr. Klaus-Dieter Wolf, dhr. Joachim Schanze, dhr. Hansjürg Lüdi).

Dankzij de reactie van het publiek ontstonden tijdens de lezingen ook dit jaar weer interessante discussies.

Ook voor het komende jaar is een nieuw spannend Forum Laborbau gepland. De precieze datum en plaats hiervoor zal nog worden bepaald. Wij verheugen ons echter nu al op een weerzien met nieuwe en interessante discussies!