Kopf_WerWo_Niederländisch

wer und wo

Zoals het VOORBEELD van een piepklein Gallisch dorpje al in het jaar 50 v.Chr. heeft laten zien, zijn er maar weinig MENSEN nodig om een hele hoop REURING te veroorzaken.

Om te beginnen, is de dr. heinekamp Labor- und Institutsplanung GmbH een rechtspersoon. Omdat rechtspersonen echter maar slecht in staat zijn om laboratoria te plannen en naar besprekingen te komen, ligt het voor de hand dat achter rechtspersonen natuurlijke personen schuilgaan. En inderdaad... onder leiding van de heer Dr. Christoph Heinekamp heeft zich langzamerhand een zeer gerenommeerd team van hoog gekwalificeerde, gepromoveerde en niet-gepromoveerde chemici (m/v) en biologen (m/v), een gepromoveerde en staatsgediplomeerde voedingsmiddelentechnologe, ingenieurs, technische tekenaars, een gediplomeerde bedrijfskundige alsmede, last but not least, twee verdere administratieve medewerksters ontwikkeld. Bovendien worden inmiddels in de dr. heinekamp Labor- und Institutsplanung GmbH ook jonge mensen tot capabele krachten op het gebied van kantoorautomatisering en technisch tekenen opgeleid. Zo is er de garantie dat iedere stap op weg vanaf het voornemen van de opdrachtgever om een nieuw laboratorium(pand) te bouwen tot aan inbedrijfneming door de gebruikers in goede handen is.

Vanwege het feit dat laboratoriumplanning geen beroepsopleiding is, is het enerzijds essentieel voor de medewerkers dat ze zelf een bepaalde tijd in een laboratorium hebben doorgebracht en anderzijds dat ze over uitgebreide kennis van de arbeidsprocessen in de diverse laboratoriumtypes beschikken, om te beginnen bij een chemisch of moleculair-biologisch laboratorium zonder bijzondere eisen tot aan een cleanroomfaciliteit in de farmaceutische of halfgeleiderindustrie. Hetzelfde geldt voor de bij de laboratoriumplanning betrokken ingenieurs, in het bijzonder ingenieurs op het gebied van technische voorzieningen, maar onder hen bevinden zich ook werktuigbouwkundige ingenieurs en elektrotechnici. Zij weten wat belangrijk is bij de technische inrichting van een pand en zorgen er in de begeleidende bouwfase voor dat de wensen en voorstellingen van de opdrachtgevers, de gebruikers en niet in de laatste plaats ook van de projectplanners zo soepel mogelijk in de praktijk worden gebracht. Als aanvoerder van het bouwteam functioneert de heer Zeltner die naast de heer Dr. Heinekamp een leidinggevende positie als aandeelhouder inneemt.

Eigenlijk kan de vraag „WIE is de dr. heinekamp Labor- und Institutsplanung?“ helemaal niet zo eenvoudig worden beantwoord of men zou op zijn minst met een formulering moeten beginnen die bijvoorbeeld door advocaten of ingenieurs vaak wordt gebezigd, namelijk „dat hangt er van af“. De reden hiervoor is dat er sinds 1999 niet alleen maar sprake is van de hoofdvestiging in Karlsfeld, maar dat ook vanuit een andere Duitse locatie, te weten Berlijn onder de leiding van de heer Dr. Ortmann laboratoria worden gepland. In juni 2008 is het eerste kantoor in het naburige Europa onder leiding van mevrouw Dr. Müller in Zwitserland geopend. Sinds 2012 heeft de Heinekamp-groep tevens een vestiging in Nederland. In Riethoven heeft de heer Peter van Heesewijk de dagelijkse leiding.

Om de vraag naar het „WAAR“ uitputtend te beantwoorden, moet op deze plek echter eerst iets dieper op de zaak worden ingegaan. Van tamelijk veraf gezien, zoals op de foto links, zou een passende routeaanduiding zijn: „Alsmaar rechtdoor tot Mars en dan naar links“. Als men dan uiteindelijk de aarde heeft bereikt, komt al gauw Europa in zicht ... en ietsje later heeft men dan een prachtig uitzicht op Duitsland, Zwitserland en Nederland met de vier vestigingsplaatsen van de dr. heinekamp Labor- und Institutsplanung GmbH in Karlsfeld bij München, in Berlijn, in Basel en in Riethoven (bij Eindhoven).

En voor degenen die het precies willen weten, hierbij de coördinaten van ons kantoor – alleen voor het geval dat u een van onze vestigingen eens wilt bezoeken en uw route via de GPS wilt uitstippelen.

Karlsfeld: 48° 13,35’ Noord 11° 28,80’ Oost
Berlin: 52° 30,43’ Noord 13° 19,28’ Oost
Basel: 47° 33,27’ Noord 7° 35,35’ Oost
Riethoven: 51° 35,45' Noord 5° 39,11' Oost