Kopf_Planungsphilosophie_nl

Ontwerp van een laboratoriumgebouw

Voorschriften van de bouwdirectie

 

Diamant_nl

 

 

 

 

 

A Architect

AD Adviseur

G Gebruiker

O Overheid

HVAC Verwarming/Ventilatie/Werktuigkundig

E Elektra

 

 

Philosophie_nlHet bouwen van een laboratoriumpand is zeer complex. De planning van het gebouw, het beheerssysteem en de laboratoriuminrichting kunnen niet onafhankelijk van elkaar of opeenvolgend plaatsvinden. Een sequentiële planning reduceert het plannen van de laboratoriumtechniek tot het plaatsen van inrichtingselementen in de ruimte. Op deze wijze kunnen geen flexibele en economisch rendabele laboratoriumpanden ontstaan. Enkel het construeren van de bouwschil is ook niet de weg naar een goed laboratoriumgebouw. Ook wordt vaak de samenhang tussen laboratorium en ruimtelijke ordening verwaarloosd. Er wordt veel te weinig rekening gehouden met de ruimtelijke structuren, communicatieve knooppunten en de relatie van de laboratoriumruimten ten opzichte van de overige gebruiksarealen. De taken, doelstellingen en randvoorwaarden van de laboratoriumpanden zijn zeer divers. Er moet voor ieder gepland laboratoriumgebouw een optimale samenhang tussen bruikbaarheid, opzet en toekomstgerichtheid met inachtneming van het kostenplaatje worden gevonden. Voor deze multidisciplinaire taak is derhalve ook een multidisciplinair planningsteam van specialisten noodzakelijk. De architect met de gebruiker en de laboratoriumplanner moeten in een interactief proces de grondslagen voor het nieuwe laboratoriumpand opstellen. Daarbij zijn het gevoel van de architect voor ruimte en structuren en de beschrijving van de taken alsmede de structurele evaluatie van de werkzaamheden van de gebruiker van vandaag en morgen net zo belangrijk als de ervaring van de laboratoriumplanner op het gebied van laboratoriumprocessen, technische mogelijkheden en juridische noodzakelijkheden. In dit proces is de laboratoriumplanner ook min of meer de intermediair tussen architect en gebruiker omdat hij overlappende kennis en kunde ten aanzien van beide gebieden inbrengt. De gepreciseerde grondslagen worden via de as architect – laboratoriumplanner van het gebouwenbeheerssysteem overgebracht en in de zoektocht naar het concept middels een interactief proces tussen architect – laboratorium -  aannemer voor verwarming, ventilatie en sanitair – elektraspecialist wordt een geoptimaliseerde gebouwenstructuur uitgewerkt. In dit proces is de funderingsexpert verantwoordelijk voor de ruggengraat van het laboratoriumgebouw.

In navolging van het citaat van Confucius „De weg is het doel“ zijn we ervan overtuigd dat de weg niet alleen doel op zich is, maar met de gezamenlijke planning van het planningsteam tot een functioneel resultaat moet leiden. Dit resultaat – het DOEL – is een functioneel laboratoriumgebouw dat met inachtneming van de wensen van de opdrachtgever de gebruikerseisen optimaal in de praktijk brengt.