Kopf_Historie_Niederländisch

dummy

dummy2

In 1973 werd door Mw. Renate Peuker en Mw. Dagmar Vorwerk het bedrijf Laborplanung Peuker-Vorwerk opgericht. De twee medisch-technische assistentes met ervaring in leidinggevende functies op het gebied van diagnostiek alsmede onderzoek en het plannen van grote klinieken hadden overwegend laboratoria voor medische diagnostiek en medisch onderzoek alsmede ziekenhuisapotheken op het oog.  Na het vertrek van mevrouw D. Vorwerk in 1991 werd het kantoor door mevrouw R. Peuker-Kiefl als enigste eigenaresse voortgezet. Door de toetreding van de heer Dr. Christoph Heinekamp in maart 1992 omvatte het kantoor dat in de Agnes-Bernauer-Straße in München-Laim was gevestigd, samen met de eigenaresse vijf medewerkers. In 1993 werd een dependance in Dresden geopend. Het zwaartepunt van de werkzaamheden van de firma kwam in deze tijd meer op onderzoeksinstituten te liggen, zowel bij de Max-Planck-Gesellschaft als ook bij universiteiten. Het overgrote deel van deze projecten werd in de nieuwe deelstaten van Duitsland gerealiseerd. In januari 1995 begon de heer Dr. Uwe Ortmann, een voormalige studiegenoot van de heer Dr. C. Heinekamp, zijn werkzaamheden op het gebied van de laboratoriumplanning.

Op 1 april 1996 heeft de heer Dr. C. Heinekamp met de overname van Laborplanung Peuker-Kiefl de firma dr. heinekamp Labor- und Institutsplanung GbR opgericht. Behalve de overgenomen medewerkers   – Dr. Uwe Ortmann, Anton Altmayer, Erika el Keilany, Heidrun Oertel, Claus Preuß – waren mevrouw Brigitte Martin en de heer Hermann Zeltner de medewerkers van het eerste uur. Werktuigbouwkundig ingenieur H. Zeltner vormde de versterking voor de ingenieurstechnische component van het kantoor. Deze was op prominente wijze betrokken bij het opbouwen van de faciliteiten voor technische dataverwerking binnen het bedrijf. De florerende onderneming met inmiddels 12 medewerkers betrok in mei 1997 de nieuwe kantoorruimtes in de Nußbaumstraße in Karlsfeld.

Het takenspectrum strekt zich over alle takken van de laboratoriumtechnische planning uit, van laboratoriuminstallaties, laboratoriumapparatuur, dierverblijven, autoclaven, voorzieningen voor speciale gassen, zuiver en ultrazuiver water, wetenschappelijke werkplaatsen, koel- en broedruimtes en klimaatkamers tot volgens GMP norm geleide cleanroomfaciliteiten, opslag- en orderverzamelsystemen alsmede materiaaltransportsystemen. Aan het eind van de jaren 90 breidde zich de kring van opdrachtgevers uit, behalve ten behoeve van opdrachtgevers van overheidszijde werden ook in toenemende mate opdrachten van industriële opdrachtgevers , met name voor de chemische en farmaceutische industrie, uitgevoerd. In november 1998 werd de firma dr. heinekamp Labor- und Institutsplanung GmbH Karlsfeld met als leidinggevende aandeelhouders Dr. C. Heinekamp, Dr. U. Ortmann en H. Zeltner opgericht. Om de vertegenwoordiging in de nieuwe deelstaten te verbeteren, zag in 1999 de dr. heinekamp Labor- und Institutsplanung GmbH Berlin het licht, waarvan het eerste kantoor zich in de Weitlingstraße in Berlijn bevond. Voor de leiding van het kantoor in Berlijn was Dr. U. Ortmann verantwoordelijk.  Ter versterking van de veiligheidstechnische onderbouwing ontstond in het jaar 2000 de firma Gesellschaft für Laborsicherheit mbH, een volle dochter die eveneens in de Nußbaumstraße in Karlsfeld was gevestigd. Na de verdere groei van het personeelsbestand hebben we voor de firma dr. heinekamp Labor- und Institutsplanung in der Gaußstraße in Karlsfeld een nieuw kantoorpand ontworpen dat met een realisatietijd (planning en bouw) van minder dan één jaar in augustus 2002 werd betrokken. Ons kantoor in Berlijn nam in het voorjaar 2004 de nieuwe kantoorvertrekken in de Grolmanstraße in Berlijn in gebruik.

Planning is teamwork. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden rusten op de schouders van velen. Met de benoeming van de hierna vermelde procuratiehouders in januari 2004 werd dit ook naar buiten toe duidelijk. De heer Dr. Norbert Teufelhart als procuratiehouder van GLS is op toonaangevende wijze verantwoordelijk voor de belangen van de onderneming. Mevrouw Dr. Ina Maria Müller ondersteunt als procuratiehouder het dagelijks bestuur van de laboratoriumplanning in Karlsfeld, een inmiddels door de heer Dr. C. Heinekamp en de heer H. Zeltner gedeelde taak.
Aan het hoofd van de administratie van de ondernemingsgroep staat mevrouw B. Martin die ook als opleider voor de opleidingsrichting kantoorautomatisering fungeert. In 2005 kon de eerste leerling van deze vakrichting na een 3-jarige opleiding zijn studie met succes afsluiten. De heer Robert Zwick functioneert als opleider op het gebied Technisch Tekenen. De ondernemingsgroep heeft meer dan 40 medewerkers in dienst en is het bij uitstek geschikte aanspreekpunt op laboratoriumgebied in Duitsland. Dit blijkt met name ook door de medewerking in diverse normerings- en deskundigenkringen, de uitnodigingen voor lezingen op nationale en internationale vaksymposia en de bijdrage aan het innovatieproject van het instituut Fraunhofer Gesellschaft LAB 2020.

Sinds 2003 demonstreren we onze vakbekwaamheid ook in het buitenland: We zijn o.a. verantwoordelijk voor projecten in België, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk en in Zwitserland. Bovendien werden projecten in Kirov/Rusland en in Algiers/Algerije gerealiseerd. De projectactiviteiten in Zwitserland waren zo succesvol dat wij in april 2008 de firma dr. heinekamp Labor- und Institutsplanung GmbH in Bazel hebben opgericht. Sinds 2 juni 2008 is in de Schützenmattstraße in de nabijheid van het Spalentor een voltallig planningsteam aan het werk met mevrouw Dr. I.M. Müller aan het hoofd van de directie. Om aan de stijgende behoefte van specialisten in de Benelux te kunnen voldoen en verdere ontwikkelingsmogelijkheden te openen, volgde de oprichting van een nieuwe in Nederland gevestigde vennootschap in 2012. Met Peter van Heesewijk, diens echtgenote Marion van Heesewijk en Frans Godthelp is het team met nieuwe medewerkers gestart. De dr. heinekamp Benelux B.V. slaagde erin om enkele grote projecten binnen te halen die momenteel vanuit Riethoven worden begeleid.